View FAQ in English

FAQ

Frequently Asked Questions

No Physical Contact Policy Apprehension

 1. Anong batas ang nagpapatibay dito?
 2. Alinsunod sa Republikang Batas Blg. 7924 ang MMDA ay may kapangyarihang bumuo, makipag-ugnayan, pangalagaan ang mga polisiya, mga pamantayan, mga programa ukol sa traffic at transport management, na naglalayong mabawasan ang kasalukyang traffic operations, traffic engineering services at traffic education programs. Kaugnay nito, ang MMDA Resolusyon Blg. 02-49 ay binuo at ipinatupad.

  Ang MMDA Resolusyon Blg. 02-49, na inaprubahan ng Metro Manila Council, ang nagbigay daan upang maipatupad ng MMDA ang No Physical Contact Policy sa panghuhuli ng mga lumalabag sa batas trapiko sa Kalakhang Maynila sa pamamagitan ng digital camera. (I-download ang MMDA Resolution 02-49)

 3. Paano nanghuhuli ang MMDA ng mga lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng No Phyiscal Contact Policy?
 4. Bawat MMDA Traffic Enforcer ay nakapwesto sa iba't-ibang kalsada ng kalunsuran upang makapanghuli ng mga lalabag sa batas trapiko, sa pamamagitan ng video cameras.

  Mayroon ding CCTV cameras na nakakabit sa matatas na lugar ng kakalsadahan sa Kalakhang Maynila para sa kahalintulad na layunin. Tanging mga awtorisadong kawani ang nagkokontrol sa operasyon ng mga kamera para sa pagbabantay ng sitwasyon ng trapik sa mga pangunahing kakalsadahan at upang maispatan ang mga motoristang walang disiplina.

  Matapos makakalap ng mga videos at larawan ng traffic violators, ito ay inihahatid sa Non Contact Department para sa filing at verification. Kapag ang lahat ng ito ay dumaan na sa beripikasyon, gagawa ng traffic summon na ipapadala sa traffic violator para sa kaukulang pagsasaayos nito.

 5. Paano mababayaran ang iyong multa matapos makatanggap ng isang traffic summon?
 6. Sa loob ng 7 araw matapos matanggap ang summon, maaaring magbayad ng huli sa alinmang sangay ng Metrobank o sa opisina ng MMDA (EDSA cor. Orense St. Guadalupe Nuevo, Makati City).

  Kung iba ang nagmaneho ng sasakyan, siya ang pagbayarin ng violation o maaring ipagbigay-alam sa amin ang mahahalagang impormasyon tulad ng kanyang pangalan, license number, tirahan at araw ng kapanganakan. Kung ito naman ay isang Pampublikong Sasakyan, ilakip ang orihinal o sertipikadong kopya ng vehicle dispatch, sa paraan ng isang liham, sa loob ng 7 araw matapos matanggap ang summon.

  Kung ang MMDA ay hindi makatanggap ng anumang kasagutan mula sa may-ari ng sasakyan, ito ay nagpapahiwatig lamang na ang may-ari ang may buong responsabilidad sa paglabag.

 7. Paano kung ang drayber ay hindi sang-ayon sa huli?
 8. Kapag ang drayber o ang may-ari ng sasakyan ay hindi umaayon sa kanyang huli, maaari siyang tumungo sa opisina ng MMDA upang mapanood ang aktwal na video footage ng kanyang paglabag. Sakaling mayroon pa siyang mga katanungan hinggil sa kanyang violation, maaari siyang maghain ng pormal na reklamo sa Traffic Adjudication Board (7th floor MMDA Bldg. EDSA cor. Orense St. Guadalupe Nuevo, Makati City), sa loob ng 7 araw matapos matanggap ang summon.

Back to top

Anti-Littering Law: 10 Bagay Na Dapat Malaman

 1. Ano ang Anti-Littering Law?
 2. Ang Anti-Littering Law ay ayon sa MMDA Regulasyon Blg. 96-009 na may titulong, "PROHIBITING LITTERING/DUMPING/THROWING OF GARBAGE, RUBBISH OR ANY KIND OF WASTE IN OPEN OR PUBLIC PLACES, AND REQUIRING ALL OWNER'S, LESSEES, OCCUPANTS OF RESIDENTIAL, COMMERCIAL ESTABLISHMENTS, WHETHER PRIVATE OR PUBLIC TO CLEAN AND MAINTAIN THE CLEANLINESS OF THEIR FRONTAGE AND IMMEDIATE SURROUNDINGS AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF", na isinabatas sa pamamagitan ng Metro Manila Council noong ika-22 ng Agosto, taong 1996. Ang regulasyon ay inamenda noong ika-6 ng Mayo taong 1999 ng MMDA Regulasyon Blg. 99-006.

 3. Kailan nakaroon ng bisa ang Anti-Littering Law?
 4. Ang batas ay unang nagkaroon ng bisa noong ika-15 ng Setyembre taong 1996, subalit sinuspinde noong Agosto 2002. Ang batas ay muling ipatutupad sa Metro Manila simula ika-16 ng Setyembre taong 2010.

 5. Ano ang mga gawain na Ipinagbabawal ng Anti-Littering Law?
 6. Ipinagbabawal ng Anti-Littering Law ang mga sumusunod na gawain:

  • Pagkakalat, Ilegal na pagtatambak, at Ilegal na pagtapon ng basura;
  • Pag-ihi, pagdumi, pagdura sa pampublikong lugar;
  • Maruming harapan at kalapit na kapaligiran para sa mga may-ari ng gusali/establisimiyento;
  • Hindi wasto at wala sa oras na pagtambak ng basura sa labas ng paninirahan o gusali/establisimiyento;
  • Obstruksyon (anumang sira-sirang kagamitan, sasakyan, atbp, pagpagtatanghal ng paninda, ilegal na istraktura sa tabi ng bangketa);
  • Maruming pampublikong sasakyan, o walang basurahan;
  • Pagtapon at pagkalat ng basura ng mga pampublikong sasakyan; at
  • Mga signage, billboards, posters, streamers at movie ads., atbp. na ilegal ang pagkakakabit.

 7. Sino ang may awtoridad na manghuli sa mga lumalabag sa batas na ito?
 8. Ang MMDA ay may itinalagang Environmental Enforcers na naatasang sumubaybay sa mga pangunahing lansangan ng Kalakhang Maynila. Ang mga Environmental Enforcers (EE) na ito ay pansamantalang naatasang magsuot ng kani-kanilang MMDA uniform (mint green polo shirt). Dapat din ay lagi nilang suot ang kani-kanilang mga IDs (employee ID at deputation ID). Sila ang responsible sa pag-isyu ng Environmental Violation Receipts (EVR) sa mga taong nahuling lumalabag sa Anti-Littering Law. Ang kanilang EE ID's ay dapat naglalaman ng nakasulat na Deputation Order, na nagsasabi ng pangalan at numero ng pagkakatalaga ng EE, ang kanyang kapangyarihan na mag-isyu ng EVR, at kung hanggang kailan epektibo ang kautusan.

 9. Magkano ang multa kung lumabag ka sa Anti-Littering law?
 10. Ang mga multa sa pagbalewala sa "Anti-Littering Law" base sa uri ng paglabag ay ang mga sumusunod:

  Code Nature of Offense Option 1 (Payment of Fines) Option 2 (Render Community Service)
  01 Pagkakalat, Ilegal na pagtatambak, Ilegal na pagtapon ng basura P500.00 8 hours (1 day)
  02 Pag-ihi, pagdumi, pagdura sa pampublikong lugar P500.00 8 hours (1 day)
  03 Maruming harapan at kalapit na kapaligiran para sa mga may-ari ng gusali/establisimiyento P1000.00 16 hours (2 days)
  04 Hindi wasto at wala sa oras na pagtambak ng basura sa labas ng paninirahan o gusali/establisimiyento P500.00 8 hours (1 day)
  05 Obstruksyon (anumang sira-sirang kagamitan, sasakyan, atbp, pagpagtatanghal ng paninda, ilegal na istraktura sa tabi ng bangketa) P1000.00 16 hours (2 days)
  06 Maruming pampublikong sasakyan, o walang basurahan P500.00 8 hours (1 day)
  07 Pagtapon at pagkalat ng basura ng mga pampublikong sasakyan P500.00 8 hours (1 day)
  08 Mga signage, billboards, posters, streamers at movie ads., atbp. na ilegal ang pagkakakabit P1000.00 16 hours (2 days)

 11. Ano ang protokol ng MMDA sa pagtatalaga ng mga Environmental Enforers?
 12. Ang mga Environmental Enforcers ay itatalaga nang pangkat-pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng pinuno at ng pangalawang pinuno, na parehong mayroong eksklusibong kapangyarihan na mag-issue ng EVRs. Sila ay tutulungan ng isang photographer, at isang tagatala upang maidokumento ang bawat isang panghuhuli na ginawa ng pinuno o ng pangalawang pinuno.

  Isang spotter ang itatalaga ng MMDA para sa bawat pangkat upang magmatyag sa kapaligiran upang makahuli ng mga posibleng lalabag sa mga regulasyon ng ahensya. Obligasyon ng isang spotter na dalhin ang taong lumabag sa Environmental Enforcer upang maisyuhan ng tiket.

  Responsibilidad din ng Environmental enforcer na sabihin sa taong nahuli ang detalye ng kanyang paglabag, kasama ang tamang proseso sa pagbabayad nito.

 13. Ano ang tamang proseso sa pagbabayad ng pang-administratibong multa?
 14. Mula sa panahon ng pagkakahuli, papipiliin ang taong lumabag kung paano niya gustong mabayaran ang kanyang huli. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera, o paglalaan ng serbisyong pang-komunidad. Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa tamang proseso ng pagbabayd ng multa:

  Option 1 (Pagbayad ng Pera)

  1. Pumunta sa MMDA-HPSEPO upang malaman ang buong detalye ng iyong huli.
  2. Pumunta sa MMDA Treasury Operations Service para sa pagbabayad ng iyong multa.
  3. Ibigay ang resibo sa HPSEPO para ikaw ay ma-clear sa iyong paglabag, at para na rin maisa-dokumento ang iyong huli.

  Option 2 (Paglaan ng Serbisyong Pang-komunidad)

  1. Magtungo sa MMDA-HPSEPO para sa proper orientation ukol sa Environmental Regulations Schedule and Instruction.
  2. Maglaan ng community service.
  3. Bumalik sa HPSEPO upang makakuha ng Certificate of Compliance, at upang maipa-clear ang inyong huli.

 15. Paano kung hindi ako magbayad ng multa o mag-gawad ng Serbisyong Pangkomunidad?
 16. Kung ikaw ay nabigong magpakita sa MMDA-HPSEPO sa loob ng tatlong araw, ikaw ay mabibigyan ng 1st summon na mananatili lamang na balido sa loob ng labinlimang araw. Kung ikaw ay mabigo pa ring maisaayos ang iyong huli, ibibigay sa iyo ang 2nd summon na mananatili ring balido sa loob ng labinlimang araw. Kung hindi mo pa rin ito isinaayos, ikaw ay padadalhan na ng final summon na balido sa loob ng tatlumpung araw.

  Kung hindi mo binigyan ng kaukulang pansin ang ipinadalang final summon, sasampahan ka ng kaukulang kaso ng MMDA sa Metropolitan Trial Court ng siyudad kung saan ka nahuli. Kung hindi ka magpakita sa mga naitakdang hearings, ikaw ay mabibigyan ng Warrant of Arrest. Bilang dagdag, ang iyo ring kaso ay ipapadala sa records ng NBI.

  Ang pagkabigong magbayad ng multa administratibo ng P500 o mag-gawad ng 8 oras ng Serbisyong Pangkomunidad ay mapaparusahan, matapos mahatulan, ng multa ng Isang Libong Piso (P1,000.00), o pagkabilanggo ng tatlo (3) hanggang pitong (7) araw, o pareho, ayon sa pagpapasya ng hukuman.

  Ang pagkabigong magbayad ng multa administratibo ng P1,000 o mag-gawad ng 16 oras ng Serbisyong Pangkomunidad ay mapaparusahan, matapos mahatulan, ng multa ng Dalawang Libong Piso (P2,000.00), o pagkabilanggo ng pitong (7) araw hanggang isang (1) buwan, o pareho, ayon sa pagpapasya ng hukuman.

 17. Kung ako ay mayroong nakabinbing kaso ukol sa Anti-Littering Law, possible pa kaya akong makakuha ng NBI Clearance? Kung hindi, ano ang mga kailangan kong gawin upang malinis ang aking sarili mula sa aking paglabag?
 18. Hindi ka makakakuha ng NBI Clearance. Kailangan muna magtungo sa MMDA at bayaran ang kaukulang multa ng iyong paglabag. Matapos magbayad, kunin sa MMDA HPSEPO ang iyong "Motion to Withdraw Information" certificate na pirmado ng Senior Prosecutor ng DOJ. Matapos nito, dalhin ang naturang certificate sa concerned Metropolitan Trial Court upang makakuha ng "Certificate of No Case." At panghuli, dalhin ang naturang certificate sa NBI upang ikaw ay kanilang payagan na makakuha ng NBI Clearance.

 19. Ano ang aking gagawin kung gusto kong i-protesta ang EVR sa akin o magbigay ng reklamo laban sa isang Environmental Enforcer?
 20. Kung sa inyong palagay ay walang basehan ang EVR na inisyu sa inyo, maaari kayong magreklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa MMDA-HPSEPO Adjudication Office (7th flr. MMDA Main Bldg. EDSA cor. Orense St. Guadalupe Nuevo, Makati City), ng hindi lalagpas sa 7 (pitong) araw matapos ang oras ng pagkakahuli, upang inyong mapunuan ang protest form na naglalaman ng lahat ng detalye ng inyong reklamo.

Translated by Metro Manila citizen Erick Maulion

Back to top

Batas Ukol Sa Mga Numero Ng Plaka

 1. CONDUCTION STICKERS
 2. Lahat ng mga hindi rehistradong sasakyan ay maari lamang maglakbay sa pamamagitan ng paggamit ng Conduction Stickers, na dapat ay kitang-kita sa kanang bahagi ng harap ng windshield ng bawat sasakyan,

  Ang Conduction Sticker na nakakabit sa isang sasakyan ay may bisa hanggang ang sasakyan ay nabili at naihatid sa end-user, na kailangang mag-aplay para sa pagrehistro ng sasakyan, sa loob ng pitong (7) araw mula sa petsa ng pagkakahatid.

  Tanging ang awtorisadong at akreditadong tagapagmaneho ng gumawa, nagbuo, nag-angkat, o nagbebenta ng sasakyan ang pinahihintulutang magpatakbo ng isang sasakyan na naglalakbay sa ilalim ng awtoridad ng Conduction Sticker.

  Dapat laging dalhin ng akreditadong tagapagmaneho ang orihinal na kopya ng "Authority to Operate" na ipinagkaloob ng LTO kapag siya ay naglalakbay sa ilalim ng awtoridad ng Conduction Stickers.

 3. COMMEMORATIVE PLATES
 4. Ang commemorative plate ay hindi dapat na nakapatong sa regular na plaka. Ito ay dapat na nakakabit sa harap ng sasakyan sa itaas ng regular na plaka.

  Ang paglagay ng commemorative plate sa hulihan ng sasakyan ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mahuling gumagawa nito ay pagmumultahin ng naayon sa batas.

  Ang commemorative sticker ay dapat na mailagay sa bandang itaas-kanan na sulok sa harap ng windshield. Gayunpaman, ang mga regular na validating windshield sticker ay dapat na mailagay sa itaas-kaliwang bahagi sa harap ng windshield.

  Ang pagpapalabas ng mga commemorative plates / stickers ay dapat na limitado sa pagtalima at / o pagdiriwang ng mga kaganapan na: pambansang kabuluhan na sertipikado ng karampatang departamento / ahensya; makasaysayang kabuluhan na sertipikado ng National Historical Institute, at; internasyonal na kabuluhan na sertipikado ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (DFA).

  Anumang grupo, organisasyon o kapisanan ng Ahensiya / Organisasyon ng Gobyerno at Non-Government Organizations (NGO) ay maaaring mag-aplay para sa kapangyarihan na gumamit ng commemorative plates / stickers.

  Ito ay dapat ilabas at gamitin na may paunang nakasulat na pahintulot ng Kalihim ng DOTC, sa rekomendasyon ng Bise Kalihim ng LTO.

  Ang panahon ng pagpapakita ng anumang commemorative plate ay isang (1) taon mula sa buwan na sumusunod sa pagpayag ng Kalihim ng DOTC.

 5. NAWAWALANG PLAKA
 6. Ang MMDA at ang LTO ay nagpapatupad ng "NO PLATE, NO TRAVEL" policy.

  Kung nawala ang iyong plaka, magsagawa ng Affidavit of Loss at isumite ito sa LTO, at mag-aplay upang makakuha o makagamit ng pansamantalang plaka.

  Kapag awtorisado na, siguraduhing laging dala ng nagmamaneho ang orihinal na kopya ng "Authority to Operate with the use of Improvised Plate" sa lahat ng kaniyang paglakbay.

Translated by Metro Manila citizen Erick Maulion

Back to top

10 Bagay Na Dapat Malaman ng Mga Nagmamaneho

 1. Ang mga MMDA Enforcers ay hindi pinahihintulutang magsama-sama habang nanghuhuli ng mga motorista. Hindi sila pinahihintulutan kahit na tumayong magkakasama sa bilang na dalawa (2) o higit pa, maliban lamang sa panahon ng espesyal na operasyon (halimbawa panghuhuli sa grupo ng mga smoke-belching o colorum na bus).

 2. Ang swerving ay hindi isang paglabag sa batas trapiko. Ito ay tumutukoy sa isang paggalaw kung saan ang sasakyan ay lumipat mula sa isang lane patungo sa isa pang lane. Gayunpaman, maaari itong bumuo sa reckless driving violation kung ito ay gagawin ng walang pag-iingat (halimbawa swerving sa biglaan at walang ingat na pamamaraan, swerving nang hindi gumagamit ng senyales).


 3. Maaari lamang maging paglabag sa batas trapiko ang swerving kapag may babala na nagbabawal dito.
 4. Ang driver's license ay hindi maaring kumpiskahin ng isang Traffic Enforcer maliban na lamang kung ang inyong sitwasyon ay kabilang sa mga sumusunod:
  1. Ang drayber ay nasangkot sa isang aksidenteng trapiko.
  2. Ang drayber ay nakaipon ng tatlo (3) o higit pang hindi naaayos na paglabag.
  3. Ang drayber ay nahuli sa alinman sa mga sumusunod na paglabag:
  • Pagpayag na gamitin ng ibang tao ang driver's license
  • Broken Sealing Wire
  • Broken Taximeter Seal
  • Operasyong colorum (kargo/pampasaherong sasakyan)
  • Pagmamaneho na laban sa daloy trapiko
  • Paggamit ng Pekeng driver's license
  • Paggamit ng Peke/binagong selyo ng taximeter
  • Paggamit ng Peke/binagong sealing wire
  • Paggamit ng Mabilis/depektibo/hindi gumagana/dinayang taxi meter
  • Flagged up meter
  • Ilegal or hindi awtorisadong counter-flow
  • Ilegal na paglipat ng plaka/tags/stickers
  • Pinagdugtong/muling ikinabit na sealing wire
  • Walang driver's ID
  • Hindi pagpansin sa Organized Bus Route (OBR) interval timers (para sa pangalawang pagkakasala)
  • Paglaktaw or pag-iwas sa nakatalagang OBR terminals o loading bays (para sa pangalawang pagkakasala)
  • Magpatakbo sa batayang contractual
  • Magpatakbo ng labas sa linya
  • Labis na pangsingil (meron o walang konduktor) (para sa pangalawang pagkakasala)
  • Pagtanggi na dalhin ang pasahero sa destinasyon/trip-cutting (Taxis at Pampublikong Sasakyan)
  • Pagtanggi na magbigay serbisyo sa publiko (Taxis at Pampublikong Sasakyan)
  • Pagkalikot sa sealing wire
  • Pagkalikot sa taximeter seal
  • Pagkalikot ng OR/CR/CPC at ibang dokumento (palsipikadong dokumento)
  • Labis na pamimili/di makatarungang diskriminasyon
  • Paggamit ng sasakyan sa paggawa ng isang krimen

  Ang mga administratibong paglabag na nabanggit sa itaas ay nangangailangan din ng di bababa sa 2 oras na seminar (para sa mga drayber) sa Traffic Academy.

  Gayunpaman, ang sinumang nagmamaneho na nakagawa na ng tatlo (3) o higit pang hindi-bayad na paglabag, administratibo man o sa paggalaw, ay dapat ding sumailalim sa isang seminar, na ang haba ay base sa resulta ng diagnostic exam (pagsusulit na matutukoy ang nilalaman ng pag-unlad ng seminar), na ipatutupad ng Ahensya.

  *Note: Kung ang lisensiya ay dapat na makumpiska, dapat ipagbigay-alam ng Traffic Enforcer sa nagmamaneho ang mga dahilan ng pagkakakumpiska nito at kung hanggang kelan balido ang tiket.

  Kung tumanggi ang nagmamaneho na ibigay ang kaniyang driver's license, and kanyang plaka ay maaaring ipatanggal alinsunod sa Seksyon 74 & 75, MC 89-105.

 5. Ang mga pribadong sasakyan ay hindi pinahihintulutang gumamit ng yellow lane sa kahabaan ng EDSA, maliban na lamang kung sila ay liliko - sa kondisyon na simulan nila ang paglipat ng lane matapos makita ang transition lane (putol-putol na puting linya na nakapintang pahilis) na iyong makikita na may layong humigit-kumulang 50 metro mula sa isang intersection. Gayunpaman, ang piliang paghuli sa mga pribadong sasakyan na gumagamit ng yellow lane ay taasang ipinagbabawal.
  Ang yellow lane (una at pangalawang lane sa EDSA) ay para lamang sa mga City Buses. Ang mga City Buses ay hindi pinahihintulutang umalis sa yellow lane. Kung sila ay lalabag, sila ay papatawan ng paglabag sa patakaran ng yellow lane.
  Ang mga Provincial Buses ay hindi rin pinahihintulutang gumamit ng yellow lane. Sa halip, sila ay hinihikayat na gamitin ang ikatlong lane.

 6. Ang bawat Traffic Enforcer ay may kanya-kanyang nakasulat na mission order na inisyu ng MMDA Central Admin. Ang mga nahuling nagmamaneho ay malayang hingiin ang mission order ng nanghuhuling opisiyal. Nakasaad sa mission order ang kanyang nasasaklawang lugar, oras ng tungkulin, at opisyal na tungkulin. Ito rin ay nagpapahiwatig kung ang enforcer ay awtorisadong mag-isyu ng tiket.

 7. Kapag nag-i-isyu ng TVR, ang mga Traffic Enforcers ay dapat nakasuot ng kumpletong uniporme, na kita ang nameplate. Ang mga Traffic Enforcers ay inaatasang tapusin ang TVR (Traffic Violation Receipt) nang walang pagka-antala o pagtatalo sa daan, upang maiwasan ang pagsikip sa daloy ng trapiko.

 8. Ang Apprehending Enforcer ay pinahihintulutan na mag-isyu ng isa pang TVR para sa Towing Fee. Kung ang may-ari ng sasakyan na na-impound ay mabigo sa pag-release ng kanyang sasakyan matapos ang pagbabayad ng multa sa nakatakdang petsa, ang opisyal na nag-impound ay dapat na mag-isyu ng isa pang hiwalay na TVR na nagpapahiwatig ng bilang ng mga araw na ito ay nanatili sa impounding area.

 9. Bago manghuli, dapat atasan ng Traffic Enforcer ang drayber na itabi ang sasakyan at umakay dito hanggang makarating sa lugar kung saan ito ay hindi makasasagabal sa daloy ng trapiko. Ang Traffic Enforcers ay dapat magalang na ipagbigay-alam sa nagmamaneho ng kanyang paglabag.

 10. Ang mga Traffic Enforcers ay hindi pinahihintulutang hilingin sa nagmamaneho na bumaba mula sa kanilang mga sasakyan habang ang panghuhuli ay nagaganap. Higit sa lahat, ang mga Traffic Enforcers ay hindi pinahihintulutan na humingi o tumanggap ng lagay na pera.

 11. Sa panahon ng panghuhuli, ang mga sumusunod ay maaaring isaalang-alang bilang isang wastong driver's license:
 • ID Plastic Card
 • DLR / Temporary Driver's License
 • TOP (Temporary Operator's Permit)
 • International Driver's License
 • Foreign License

Ang Traffic Enforcer dapat gumamit ang karagdagang pagsisikap sa pagsuri ng legalidad o katotohanan ng data o mga dokumento na iniharap.

Kung ikaw ay makasalubong sa sinumang Traffic Enforcer na lumalabag sa alinman sa mga ito, kunin ang pangalan ng Traffic Enforcer na nakalagay sa kanyang nameplate, at isumite ang isang sulat ng reklamo sa Traffic Adjudication Board (TAB), MMDA Bldg. EDSA cor. Orense St Guadalupe Nuevo, Makati City, sa loob ng 5 araw pagkatapos ng panghuhuli.

Sa kasong ikaw ay masangkot sa isang pagtatalo kasama ang isang Traffic Enforcer, tumawag sa MMDA Hotline 136, o ang Metrobase sa 0917-561-8709. Hilingin sa Metrobase na magpadala ng mga inspector upang pumunta sa lugar kung saan nagaganap ang pagtatalo para sa tamang imbestigasyon.

Maaari mo ring i-e-mail ang reklamo laban sa mga nagkakamaling Traffic Enforcers sa MMDA sa pamamagitan ng email@mmda.gov.ph. Isama ang buong detalye ng mga pangyayari (isama ang mga larawan o mga video kung maaari), upang sila ay maaaring kumilos kaagad sa mga bagay na ito.

Translated by Metro Manila citizen Erick Maulion

Back to top

Gabay Kontra Dengue

 • Butasin o biyakin ang mga lumang gulong upang hindi maipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok.
 • Takpan ang mga drum, timba at iba pang pang ipunan ng tubig upang hindi pamahayan ng kiti-kiti.
 • Palitan ang tubig ng plorera o flower vase araw-araw.
 • Linisin at alisin ang tubig sa paminggalan.
 • Linisin ang alulod ng bahay upang hindi maipunan ng tubig at pamahayan ng kiti-kiti.
 • Itapon ang iba pang bagay na maaaring pagipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok, tulad ng lata, bote at tansan.

Kung may lagnat ng dalawang araw, pumunta at komunsulta agad sa pinakamalapit na Health Center o Ospital.


Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa MMDA Health and Sanitation Office (882-0870) o i-dial ang MMDA Hotline (136)

Back to top

Ano ang protokol para sa Traffic Officers kapag nanghuhuli ng lumalabag sa batas pantrapiko?

 1. Pahintuin ang sasakyan at iakay ito sa tabi ng daan kung saan hindi ito makakaharang sa daloy ng trapiko.
 2. Magalang na ipagbigay alam sa drayber ng kanyang paglabag.
 3. Hilingin ang Driver's license, rehistrasyon ng sasakyan at iba pang mahahalagang dokumento.
 4. Patunayan ang rekord ng drayber mula sa Central Database.
 5. Ipagbigay alam sa drayber ang mga nakaraang rekord kung meron.
 6. Tapusin ang TVR ng walang di-kailangang pagkaantala / pagtatalo.
 7. I-isyu ang pangalawang kopya sa drayber / motorista at ipagbigay alam sa kaniya kung kailan at saan babayaran ang kaniyang multa.

DYALOGO NG PANGHUHULI

 • Batiin nang may paggalang ang drayber at ipakilala ang sarili
 • Ipagbigay alam sa drayber ang nagawang paglabag
 • Sabihin ang iyong awtoridad
 • Magalang na hingiin ang driver's license
 • Ipaalam sa drayber na wag bumaba mula sa sasakyan
 • Kung mayroong magiging reklamo. Ipagbigay alam ang pagkakaroon ng TAB para sa pagbigay ng reklamo sa loob ng lima (5) araw o ang Roadside Arbitration habang hinuhuli (sa lugar mismo)

Halimbawa ng dyalogo ng panghuhuli:

Magandang umaga po ! Sir/Ma'am. Ako po ay si Traffic Officer Juan Dela Cruz, mayroon po kayong nilabag na batas trapiko, nakaharang po kayo sa daloy ng trapiko. Sa ilalim ng batas ng MMDA (R.A 7924) ako po ay naatasang kumpiskahin ang inyong lisensiya kung kinakailangan. Maari ko po bang makuha ang inyong driver's license? Kayo rin po ay hinihiling sir/Ma'am na huwag nang lumabas o bumaba mula sa inyong sasakyan.

Translated by Metro Manila citizen Erick Maulion

Back to top

email@mmda.gov.ph

MMDA

MMDA

MMDA

MMDA